El cost aclaparador de les lesions esportives

Les lesions afecten a tots els esportistes a nivell mundial sense importar l’esdeveniment i causen grans pèrdues humanes i econòmiques. SM Genomics té el test necessari per prevenir aquest problema.

Share