';

Investigació: part del nostre ADN

Sports Medicine Genomics sorgeix de la Universitat de Barcelona per donar continuïtat al projecte de recerca en genètica i esport liderat des de 2009 per Rosa Artells i Ricard Pruna. El component tecnològic i d’innovació de SM Genomics és molt elevat i prova d’això són alguns dels projectes en què participem al costat d’entitats estretament vinculades amb l’esport com la Conselleria General de l’Esport i l’Institut Nacional d’Educació Física de Barcelona així com amb Clubs esportius professionals que per motius de confidencialitat no podem anomenar.

Els estudis científics de Rosa i Ricard estan altament considerats pel col·lectiu científic en medicina esportiva i és el nostre objectiu continuar aportant els mitjans econòmics, humans i logístics necessaris per desenvolupar més i millors investigacions en l’àmbit de la genètica i la seva aplicació en l’esport. En l’actualitat ja s’han descrit més de 240 canvis genètics (polimorfismes o SNPs) que influeixen en paràmetres bàsics en tot esportista com són la nutrició, la predisposició a patir lesions i les capacitats físiques (velocitat, resistència, força i elasticitat). Si a tot això li afegim que recents estudis científics estimen que el component genètic influeix en valors propers al 50% en la condició física, estem davant d’una eina, la genètica, molt important a tenir en compte per millorar la nostra activitat física i obtenir el màxim benefici d’ella.

Projectes d’I+D

Estudi de la influència del component genètic en la velocitat i resistència.

Projecte d’investigació subvencionat en part per la Conselleria General de l’Esport i realitzat juntament amb l’Associació per a la Recerca Biotecnològica en l’Esport. En aquest estudi analitzem diversos canvis genètics de velocistes i fondistes professionals adherits al CAR de Sant Cugat. L’objectiu és descobrir nous SNPs i confirmar altres ja descrits en relació a posseir una major capacitat d’esprint i velocitat de reacció.

Estudi de la resposta del múscul davant diferents càrregues i exercicis

Projecte d’investigació en col·laboració amb el departament d’investigació d’INEFC Barcelona en què s’estudia la relació del component genètic amb la capacitat de recuperació muscular després d’aplicar diferents càrregues i protocols d’exercicis. L’objectiu és veure quins canvis genètics afavoreixen la capacitat de recuperació muscular.

SMG_Marca+Baseline-01
Estudi de la influència del genoma en les lesions de no-contacte

Projecte que dóna continuïtat a l’iniciat el 2009 per Rosa Artells i Ricard Pruna. Realitzat en col·laboració amb Clubs professionals i multiesportius, l’objectiu és ampliar la mostra de l’estudi i buscar nous polimorfismes relacionats amb la predisposició a patir lesions de no-contacte en teixits tous (múscul, lligament i tendó) per millorar el nostre Test Genètic en Lesions Esportives i ser cada vegada més precisos en els protocols per reduir el risc de lesió.

Publicacions científiques

 

Single nucleotide polymorphisms associated with non-contact soft tissue injuries in elite professional soccer players: influence on degree of injury and recovery time. Artells R, Pruna R et al. BMC Musculoskeletal Disorders 2013, 14:221

 

The impact of single nucleotide polymorphisms on patterns of non-contact musculoskeletal soft tissue injuries in a football player population according to ethnicity. Artells R, Pruna R. Med Clin (Barc). 2013 Dec 13. pii: S0025-7753 (13) 00735-5

 

Could single nucleotide polymorphisms influence on the efficacy of platelet-rich plasma in the treatment of sport injuries?  Pruna R, Til L, Artells R. Muscles Ligaments Tendons J. 2014 May 8;4(1):63-5. eCollection 2014 Jan.

 

Cómo puede afectar el componente genético la lesionabilidad de los deportistas. Ricard Pruna, Rosa Artells 1016/j.apunts. 2014.07.004

 

Genetic biomarkers in non-contact muscle injuries in elite soccer players. Pruna R, Artells R et al. Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy. 2016 Apr 16.

 

Elastin: a possible genetic biomarker fro more severe ligament injuries in elite soccer. A pilot study.  Artells R, Pruna R et al. Muscles, Ligaments and Tendons Journal, 2016 Sept. 17;6(2)